Säker solel till lantbruk och företag

Som kund hos Yokk Solar drar du nytta av vår decennielånga erfarenhet i branschen. Vi kan med gott samvete säga att vi har beprövade och säkra lösningar för alla relevanta varianter av nätanslutna solcellsanläggningar. Våra starka inköpskanaler och djupa kunnande inom optimering av solcellsanläggningen för våra kunders behov och förutsättningar gör att du som kund kan vara trygg med att få göra en konkurrenskraftig investering. Vi är medlem i Svensk Solenergi.

 

Takbaserade solcells- anläggningar

Vi känner oss hemma på alla tak men har särskilt fokus på:

Innovationer inom lastfördelning vilket ger företagskunder ytterligare värde genom att fastigheters fulla potential kan utnyttjas. Läs mer om vår patentsökta befästningsmetod ScanRack nedan.

Markbaserade solcells- anläggningar

Markarealer som inte går att nyttja till vanligt jordbruk såsom betesmark eller bergsluttning, passar utmärkt till markbundna solcellssystem.

Vi erbjuder olika förankringssystem, aluminium-, vajer-, eller träställningar. Om markarealen ändå passar för jordbruk kan den trots allt vara mer lönsamt som solenergipark – eller med en kombination av jordbruk och solenergipark. Fråga oss om exempel!

Materialpaket

För de kunder som hellre organiserar installationen av en solcellsanläggning på egen hand, erbjuder vi materialpaket med alla ingående solcellsprodukter (solpaneler, DC-kabel, DC-kontakter, växelriktare, infästningsmaterial, mm).

OBS: Installation av en solcellsanläggning är ett elektriskt arbete som skall föranmälas, utföras, avprovas och färdiganmälas av ett registrerat elinstallationsföretag.

Exempel materialpaket

44,4 kWp för lantbruksbyggnad: 229 000 kr.

Passar för maskinhall eller motsvarande med 63A säkringsabonnemang. Detta ingår:

Se hur en installation går till